Klient

Cubique

Projekt

UI/UX dizajn

Popis klienta

Cubique je medzinárodné architektonické štúdio so sídlom v zahraničí, ktoré sa špecializuje na inovatívne a progresívne architektonické riešenia pre veľké stavebné projekty. Svojou prácou sa zameriava na transformáciu kreatívnych vízií do konkrétnych a funkčných realizácií, pričom zdôrazňuje spojenie estetiky, udržateľnosti a technologickej excelentnosti.

Špecifiká projektu

  • Vytvorenie UI/UX dizajnu
  • Web development
Premena do praxe

Výsledky spolupráce a čísla

0 %

Priemerný rast nových dopytov v porovnaní medzi jednotlivými mesiacmi.

0 %

Prekročenie hranice vopred stanovených cieľov

Výzva: existujúca webová stránka nepostačuje na efektívne zviditeľnenie

Majitelia Cubique si uvedomovali, že ich existujúca webová stránka nepostačuje na efektívne zviditeľnenie ich práce. Preto ma kontaktovali aby som im pomôhol vytvoriť moderný, vizuálne atraktívny a funkčný web, ktorý by reflektoval ich inovatívny prístup k architektonickému dizajnu.

Riešenie: vytvoriť jednoduchý a atraktívny web, ktorý by demonštroval ich AI nástroje

Počas projektu vytvorenia nového webu pre spoločnosť Cubique sme postupovali nasledovne: Začali sme dôkladnou konzultáciou s tímom Cubique, kde som porozumel ich cieľom, hodnotám a potrebám. Na základe týchto konzultácií som vypracovali koncepčný návrh, ktorý zdôrazňoval moderný a elegantný dizajn s jednoduchou navigáciou. Snažil som sa zvýrazniť prácu Cubique pomocou výrazných vizuálov. Po schválení koncepčného návrhu som prešiel do fázy vývoja a implementácie. Využíval som najnovšie technológie a trendy v dizajne webových stránok na vytvorenie responsívneho a optimalizovaného webu. Využíval som vysokokvalitné fotografie, videá a texty, aby sme vytvorili atraktívne portfólio projektov a prezentovali ich prístup k architektonickému dizajnu. 

Cubique má globálnu prítomnosť a realizuje projekty po celom svete. Ich portfólio je veľmi rozmanité a zahŕňa obchodné centrá, rezidenčné komplexy, kancelárske budovy a verejné stavby.

Implementacia: proces implementácie bol kritický

Implementácia nového webu pre spoločnosť Cubique bola kritickou fázou projektu, ktorá si vyžadovala komplexný prístup a pozornosť k detailom. Po konzultáciách a analýze som začal vytvárať šablóny a dizajn stránok, pričom som kládol dôraz na moderný vzhľad a jednoduchú navigáciu. Nasledoval programovací a vývojový proces, počas ktorého som využíval najnovšie technológie a štandardy v oblasti web developmentu.  Celý proces implementácie bol riadený s cieľom dosiahnuť vynikajúci výsledok a zabezpečiť spokojnosť klienta.

Výsledok: Získal si pochvalu nielen od klientov, ale aj od odborníkov

Nový web pre architektonické štúdio Cubique bol úspešne uvedený na trh. Získal si pochvalu nielen od klientov, ale aj od odborníkov v oblasti dizajnu a technológií. Webová stránka teraz efektívne reflektuje hodnoty a prácu Cubique, prispieva k získavaniu nových klientov a posilňuje ich postavenie ako lídra v architektonickom priemysle.

Začnime tvoriť váš ideálny web - kontaktujte ma ešte dnes!