Klient

Sundaze

Projekt

UI/UX dizajn

Popis klienta

Sundaze je reštaurácia s jedinečným konceptom, zameraná na kvalitné jedlo, relaxačné prostredie a nezabudnuteľný zážitok pre svojich hostí. Od svojho otvorenia Sundaze zdobilo nadšenie zákazníkov z ich špecialít a atmosféry.

Špecifiká projektu

  • Vytvorenie UI/UX dizajnu
  • Web development
Premena do praxe

Výsledky spolupráce a čísla

0 %

Nárast ľudí na prevádzke

0 %

Nižší podiel nákladov na marketing

Výzva: presne cieliť na svoju cieľovú skupinu

Sundaze si uvedomovalo potenciál, ktorý by mohlo priniesť online preto ma kontaktovalo aby som im pomôhol.  Zároveň chcelo presne cieliť na svoju cieľovú skupinu a zvýšiť návštevnosť svojho webu a fyzického podniku.

Riešenie: radikálna rekonštrukcia svojho webového dizajnu

Sundaze sa rozhodlo pre radikálnu rekonštrukciu svojho webového dizajnu s cieľom zlepšiť používateľskú skúsenosť a prístupnosť informácií. Spolupracovali so mnou na vytvorení moderného a atraktívneho webového rozhrania, ktoré by odrážalo ich jedinečnú ponuku a atmosféru. Zároveň zaviedlo cieľený marketingový plán, ktorý využíval rôzne online kanály a analytické nástroje na presné zacielenie na ich cieľovú skupinu. Tento plán zahŕňal optimalizáciu obsahu, sociálne médiá, PPC reklamu a e-mailový marketing.

Implementacia: zlepšenie výkonnosti a dosiahnutie lepších výsledkov

Po spustení nového webu a implementácii marketingových kampaní, Som pravidelne monitoroval výkonnosť a účinnosť svojich úprav. Pomocou analytických nástrojov  som sledoval návštevnosť webu, konverzie a ďalšie relevantné metriky. Na základe týchto údajov boli vkonané pravidelné revízie a aktualizácie obsahu a marketingových kampaní na zlepšenie výkonnosti a dosiahnutie lepších výsledkov.

Výsledok: Zvýšenie počtu rezervácií a návštevnosti v reštaurácii

Úpravy webového dizajnu a marketingového plánu mali pozoruhodný účinok na Sundaze:

Zvýšenie návštevnosti webu o 50 percent: Nový dizajn a lepšia používateľská skúsenosť prilákali viac návštevníkov na webové stránky Sundaze.

Zvýšenie počtu rezervácií a návštevnosti v reštaurácii: Zvýšená viditeľnosť online a cielený marketing prilákali viac zákazníkov do fyzického podniku.

Zvýšenie povedomia o značke: Kombinácia atraktívneho dizajnu a cieleného obsahu pomohla zvýšiť povedomie o Sundaze v online komunite.

Začnime tvoriť váš ideálny web - kontaktujte ma ešte dnes!